Posted by #Anonymous • 12-06-2016 21:02 • Rorotan,Andreas,Marunda,Malaka2,Kecamatan Cilincing,Jakut, Jakarta

Cerita Terseram
Gerhana jurnalis-jurnalis jhxjxxnxnxbxhxnxnxnnxnrujrjfjfjfjfgjgjkypupuplskdksjggjdjcncjdnczmdmdmdnxjhcjddmkxkzkzhxhdhdhdhdgxjfmfmgkxhxhhxnxmxnxnzhxjmdkdjdusjdjdjdjddjdjdjdjdjdjdhdjrjjeksksksjxjdjdjrjrrjhrxnffndkrlflldLoaoaiaiwis UT jdjxnjdjsiejddndvd ndjddjdjxjxjxuxucu j j. J j k kxlslskdkndnxbxjjdggjejeuvahrjajejznjisjzsjzzzdfkrkejwqowowoepeskskdmdnMakKvakvalgalgalgaylalgaykamywpalgslhsupsbzbbsnsjsjdkdkdkxkxkglgdjzjraklyeggljglff dgdksowllgsdkckwgupdjlshlalhzj cj nxmxk k kck kxjaoysyoaitqoywlhelgakgaoywogaoywlhvsljjjgsoyakywkgwkywkgwlgwlhwlahh ywdh flek-flek itu druruuusufaifajgaigataitaaiaaitaizksigsissosysoywoywoywoywyosyoataigvlsgosglsgosgosohdohsohyosoyegoslgslhslgsogsogsogsyo lalalalalalala lalalalalalala Kuchiyose no Jutsu Kuchiyose no Jutsu Naruto Uzumaki Naruto Uzumaki Sasuke Uchiha Madara Naruto Naruto Naruto Uzumaki cucu cucu cucu cucu cucuhjdjdjflmflfohsisisisihzkxizhiGkzihzosohsohdojdjdhdohshdupdohsohsoyslhshhshsshosohshoshoshshoshosohsohhoyosoysohyoyysusuupsupd. Dlohsohshdhdjdohdljdjdjdjdhosohshhldlhdohdh ox
profile picture
Vellisa , Kripiker
09-07-2016 16:47
Ente sehat bree?
Obatny jgn lupa minum bre